Despre noi

Activitatea unei C.A.R.

 

Obiectul de activitate a unei Case de Ajutor Reciproc – Asociaţie – îl constituie gestionarea acumulării fondurilor sociale ale membrilor săi şi acordarea de împrumuturi (membrilor săi) cu o dobândă ponderată care, după deducerea tuturor cheltuielilor şi constituirea fondurilor obligatorii (fondul de rezervă, fondul de risc şi fondurile statutare), precum şi după constituirea fondurilor opţionale (ajutoare deces nerambursabile, acţiuni social-culturale nerambursabile, repartizări urgenţe, etc.), se reîntoarce prin redistribuirea excedentului anual realizat destinat bonificării (pe baza aprobării bilanţului anual), la fondul social al acestora.

VENITURI – CHELTUIELI = EXCEDENT  BRUT – Fonduri Obligatorii – Fonduri Opţionale = EXCEDENT  NET  (care  bonifică fondurile sociale)

A. Fondurile proprii C.A.R., obligatorii, cumulative:

 1. Fonduri de rezervă
 2. Fonduri de risc
 3. Fonduri statutare

B. Fondurile proprii C.A.R., opţionale, nerambursabile:

 1. Ajutoare de deces                ( în plafon şi cuantum, stabilite anual de către Conferinţa C.A.R.)
 2. Ajutoare / Acţiuni sociale   ( în plafon şi destinaţii, stabilite anual de către Conferinţa C.A.R.)
 3. Alte repartizări urgenţe      ( în plafon şi destinaţii, stabilite curent de către Consiliul Director C.A.R.)

C. Fonduri excedentare destinate bonificării fondurilor ( în % stabilit anual de către Conferinţa C.A.R.)

 

Taxa de înscriere

 

Este instrumentul care acordă calitatea de membru al C.A.R. şi a cărui cuantum depersonalizat, netransferabil şi nerambursabil este stabilit şi actualizat, la propunerea Consiliului Director, de către Conferinţa C.A.R. (vezi proceduri)

 

Fondurile sociale

 

Fondul social tradiţional

Se constituie pe baza contribuției (COTIZAȚIEI) lunare, stabilită de Conferința C.A.R. şi la care se reîntorc excedentele repartizate la sfârșitul anului. Acesta poate fi depus și/sau eșalonat în mai multe tranșe, în funcție de interesul membrului de a beneficia într-un timp mai scurt de împrumuturi. Constituie și garanție viabilă, pentru accesarea împrumuturilor.

Retragerea fondului social tradițional, DA, atrage după sine pierderea calității de membru C.A.R. (vezi proceduri)

Fondul social opţional

Depuneri suplimentare ale membrilor, pentru o perioadă de timp, sumele nefiind plafonate, bonificate cu o dobândă stabilită de Conferința C.A.R. Constituie și garanție viabilă, pentru accesarea împrumuturilor.

Retragerea acestui fond social opțional, NU atrage după sine pierderea calității de membru C.A.R. (vezi proceduri)

Fondul social ocazional

Este suma depusă ocazional de membrul C.A.R., care dorește să păstreze o anumită perioadă de timp, o anumită sumă, care va fi bonificată separat de fondul tradițional sau opțional, cu o dobândă atractivă stabilită de Consiliul Director. Constituie și garanție viabilă, pentru accesarea împrumuturilor.

Retragerea fondului social ocazional, NU atrage după sine pierderea calităţii de membru C.A.R. (vezi proceduri)

Notă:  Depunerile și Bonificările la Fondul Social Opțional & Fondul Social Ocazional sunt suspendate pentru perioada 2017 – 2023 !!!… Reluăm aceste operațiuni  începând cu 2024 !!!

 

Împrumuturile

 

C.A.R. Învăţământ VASLUI acordă împrumuturi fără comisioane, fără costuri suplimentare, fără taxe analiză dosar.

Acordarea împrumuturilor către membrii săi, se face pe baza unor contracte de împrumut în formă scrisă, din care rezultă clar toți termenii și condițiile de acordare, precum şi cele de restituire. Împrumuturile astfel acordate, în baza contractului, se constituie (şi se comportă) ca titluri executorii. (vezi proceduri)

Împrumutul clasic (tradițional) – se acordă la cererea membrilor C.A.R., în funcție de valoarea fondului social tradițional acumulat și bonitatea membrului C.A.R.

Condiţii:

 • membrul CAR are un minim de fond social tradițional constituit, pentru împrumutul solicitat;
 • membrul CAR nu mai are împrumuturi în derulare;
 • perioada maximă de rambursare este de 48 luni, în mod excepțional, până la 60 luni;
 • suma maximă care se acordă este de 3 – 4 – 5 ori, fondul social tradițional, până la 40.000 lei;
 • împrumutul este garantat cu totalitatea fondurilor sociale + 1 girant membru C.A.R., dacă valoarea acestuia este egală sau mai mică decât totalul;
 • împrumutul până la suma de 20.000 lei se garantează cu totalitatea fondurilor sociale + 3 giranți membri C.A.R. Pentru fiecare sumă de 5.000 lei (sau fracțiuni), ce depășește 20.000 lei, este necesar încă un girant membru C.A.R. (exemplu: 40.000 lei – 2 giranți + încă 2 giranți);
 • proceduri.

Refinanțări împrumut clasic (sume suplimentare) – se acordă la cererea membrilor C.A.R., în cursul unui împrumut tradițional în derulare, numai după ce au achitat un număr de minim 4 rate din împrumutul inițial.

Condiţii:

 • membrul CAR nu are rate restante la împrumutul inițial;
 • suma maximă care se acordă este diferența între 40.000 lei și suma de achitat din împrumutul inițial;
 • perioada maximă de rambursare este egală cu numărul ratelor din împrumutul inițial, fără a depăși 60 luni;
 • împrumutul va fi garantat de numărul de giranți corespunzător noului contract semnat;
 • proceduri.

Împrumuturile ,,Urgenţe”

pe termen scurt (01 – 12 luni)
– se acordă la cererea motivată (urgență medicală / deces rude gr. I, II / accident / asigurare & taxă profesională / repatriere / situații neprevăzute / etc.) a membrilor C.A.R.

Împrumuturile ,,Vacanţe”

pe termen scurt (01 – 12 luni)
– se acordă la cererea motivată (rezervări sejur în țară & străinătate / bilete de avion / transport maritim / asigurare medicală călătorie / nunți & cadouri / etc.) a membrilor C.A.R.

Împrumuturile ,,Studii”

pe termen scurt (01 – 12 luni)
– se acordă la cererea motivată a membrilor C.A.R. care sunt studenți, sau urmează cursuri de perfecționare profesională sau ale unei școli postliceale, indiferent de forma de învățământ sau durata studiilor / cursurilor.

Condiţii:

 • membrul CAR are un minim de fond social tradițional constituit, pentru împrumutul solicitat;
 • membrul CAR nu mai are împrumuturi în derulare;
 • perioada maximă de rambursare este de până la 12 luni;
 • valoarea maximă a împrumutului este de un salariu lunar net, la data acordării;
 • împrumutul este garantat cu totalitatea fondurilor sociale (+ 1 girant membru C.A.R., dacă valoarea acestuia depășește totalul).
 • prin excepție, împrumutul este garantat cu totalitatea fondurilor sociale (+ 1 girant coplătitor (ne)membru C.A.R., bugetar sau pensionar, rudă de gradul I – părinți / copii, sau rudă de gradul II – frați, bunici / nepoți, cu domiciliul în jud. Vaslui, dacă valoarea acestuia depășește totalul);
 • valoarea maximă a împrumutului este de un salariu lunar net la data acordării, al coplătitorului.
 • proceduri.

 

Ajutoare financiare nerambursabile

 

Ajutorul în caz de deces al membrului C.A.R. (constituit depersonalizat din cota parte a excedentului anual repartizat în cuantumul aprobat de Conferinţa C.A.R., din reportarea anuală a fondului precedent neconsumat şi din donaţii), se aprobă şi se acordă în termen de 3 luni, de către Consiliul Director, condiționat de un istoric ireproşabil în relaţiile cu CAR Învăţământ Vaslui, soţului / soţiei / moştenitorilor legali sau altor urmaşi / succesori legali, în viaţă, ai fostului membru al C.A.R., care prezintă următoarele:

 • cererea scrisă a solicitantului ajutorului de deces;
 • copia certificatului de căsătorie sau a actului care îl identifică drept moştenitor legal;
 • certificatul de deces al membrului C.A.R.;
 • declaraţie pe propria răspundere (autentică) însoţită de documentele prin care face dovada că s-au ocupat de înmormântare şi că au suportat cheltuielile în urma decesului.

De regulă, ajutorul de deces se acordă în sumă fixă, în funcţie de vechimea acumulată ca membru C.A.R., astfel:

!!! Vechimea se calculează de la data înscrierii / reînscrierii !!!  (vezi proceduri)

 • !!! Între 0 şi   1 an  – nu se acordă Ajutor de Deces !!!
 • între     1 şi    7 ani – 1.000 lei;
 • între     7 şi  17 ani – 2.000 lei;
 • peste           17 ani – 3.000 lei.

Ajutorul social acordat femeilor membre C.A.R., cu ocazia naşterii unui copil (constituit depersonalizat din cota parte a excedentului anual repartizat în cuantumul aprobat de Conferinţa C.A.R., din reportarea anuală a fondului precedent neconsumat şi din donaţii), se aprobă de regulă în sumă fixă 500 lei şi se acordă în termen de 3 luni de la data evenimentului, de către Consiliul Director, condiționat de un istoric ireproșabil în relațiile cu CAR Învăţământ Vaslui, mamei în viaţă, care prezintă următoarele:

 • cererea scrisă a mamei, membre C.A.R. însoţită de copia certificatului de naştere al copilului;
 • la data plăţii, certificatul de naştere al copilului şi angajament de fidelitate pentru următoarele 24 luni. (vezi proceduri)

Ajutor social acordat cu ocazia căsătoriei membrului CAR (constituit depersonalizat din cota parte a excedentului anual repartizat în cuantumul aprobat de Conferinţa C.A.R., din reportarea anuală a fondului precedent neconsumat şi din donaţii), se aprobă de regulă în sumă fixă 500 lei şi se acordă în termen de 3 luni de la data evenimentului, de către Consiliul Director, condiționat de un istoric ireproșabil în relațiile cu CAR Învăţământ Vaslui, solicitantului în viaţă, care prezintă următoarele:

 • cererea scrisă a membrului C.A.R. însoţită de copia certificatului de căsătorie;
 • dacă ambii soţi sunt membri C.A.R., vor depune câte o cerere, ambii beneficiind de ajutor;
 • la data plăţii, certificatul de căsătorie şi angajamente de fidelitate pentru următoarele 24 luni. (vezi proceduri)

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.